ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
  • TH 
  • EN 
  • Select Room
  • Check-In Date
  • Check-Out Date
  • Adult
  • Child
    (0-12 year)
  • Night
Username :
Password :
ลงชื่อออก

           

 โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทให้ความสำคัญและพัฒนาห้องประชุมเพื่อให้สามารถรองรับการจัดประชุมสัมมนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดและภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)รวมทั้งเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CUMV คือกัมพูชา ลาว เมียนม่าและเวียดนาม อีกทั้งยังไดรับรางวัลห้องประชุมมาตราฐานระดับประเทศจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือ TCEB ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากกว่า 500 ท่าน

                    

 ห้องประชุมจามจุรีสำหรับ 200 ท่าน

     


ห้องประชุมแกรนด์บอลลูมสำหรับ 400 ท่าน                                                                                                                                                                                                                                                                      

แพ็คเกจงานแต่งงาน